Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017 tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn được giữ vững, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ năm trước; cải cách hành chính đạt hiệu quả trên một số lĩnh vực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế... có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của người dân nhiều mặt được cải thiện, nâng lên.  
Ủy viên Bộ Chí trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, cùng với kết quả đạt được, thành phố đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng như nguồn lực cho đầu tư phát triển khó khăn, nhiều cơ chế chính sách không đủ động lực cho phát triển, chất lượng tăng trưởng thiếu bền vững, thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đề ra; một số nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND đạt thấp; tiến độ triển khai 7 chương trình đột phá còn chậm.

Bên cạnh đó, tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, đất đai, cải cách hành chính, an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội... vẫn là các vấn đề được cử tri phản ánh nhiều nhưng khắc phục còn chậm. Thực tế đó cản trở sự phát triển của thành phố, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân; cần có giải pháp khả thi để tạo sự chuyển biến căn cơ các vấn đề nêu trên.  
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng mà chương trình kỳ họp đề ra sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Trong đó, tập trung thảo luận về giải pháp để chất lượng tăng trưởng kinh tế bền vững, đạt chỉ tiêu năm 2017 tổng sản phẩm nội địa tăng 8,4 – 8,7% (6 tháng đầu năm chỉ đạt 7,76%); giải pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận của xã hội; giải pháp tạo đột phá và đồng bộ trong cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững trật tự an toàn xã hội. UBND thành phố báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề mà cử tri, đại biểu đặt ra có liên quan trong chương trình kỳ họp. 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 7,76%.

Việc triển khai Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 với nhiều giải pháp đã tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho hơn 20.000 doanh nghiệp thành lập mới. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,3 tỷ USD, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. 

Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 như tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,4-8,7%; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 50.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp); thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)… 

Kỳ họp diễn ra từ ngày 4-6/7. Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung vào các nội dung: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; các Tờ trình của UBND thành phố; Báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017 và công tác chuẩn bị năm học mới 2017 – 2018; Tờ trình của Thường trực HĐND về Chương trình giám sát năm 2018, quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2018 của HĐND Thành phố; Tờ trình về Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 2 năm 2015-2016; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn./. 

Đề xuất