Khai mạc kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, kỳ họp thứ 13 sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng trên mọi mặt của Thủ đô. Trọng tâm của kỳ họp lần này, thành phố Hà Nội xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Thành phố sẽ thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết về các vấn đề như về một số loại phí, lệ phí; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; đặt tên, điều chỉnh độ dài một số tuyến phố, công trình. 
Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011- 2016. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đồng tình cao với những kết quả, giải pháp được nêu trong bản báo cáo của thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch cho rằng đây là kỳ họp quan trọng, bàn thảo nhiều vấn đề mang tính cấp bách, cần giải quyết tốt trong thời gian tới như: tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; triển khai thực hiện Hiến Pháp mới, cũng như phấn đấu đạt kế hoạch tăng trưởng mạnh kinh tế, ổn định an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Kỳ họp lần này, dự kiến thực hiện bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với bà Châu Thị Thu Nga./. 

 
 


Đề xuất