Khai mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận, thông qua: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thảo luận, cho ý kiến về: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; đóng góp ý kiến về Báo cáo các công việc Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc, gợi mở nêu các vấn đề để Trung ương quan tâm trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết định. 
Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 7/5.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 


Đề xuất