Khai mạc Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1/2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2/2018; kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước tính đến hết quý 1/2018; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
 
Các đại biểu dự hội nghị cũng quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị tập trung đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong quý 1, cũng như sơ kết quý 1/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đồng thời, triển khai kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ.

Hai năm rưỡi là thời gian đủ dài để rà soát, đánh giá lại kết quả triển khai Nghị quyết, cũng như đánh giá xu hướng, triển vọng, dự báo được kết quả sẽ thực hiện được hết 5 năm của nhiệm kỳ; từ đó, kiến nghị các giải pháp mới, triển khai trong thời gian còn lại 2,5 năm của nhiệm kỳ.
Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Thế Anh-TTXVN  
 
Quán triệt kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mục đích của kế hoạch này là đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các hạn chế cùng nguyên nhân hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 54 của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên từng lĩnh vực liên quan kết hợp có kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII và các mục tiêu, giải pháp hành động của Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố và bổ sung một số giải pháp lớn giai đoạn 2017-2020 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra.
 
Về nội dung đánh giá, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng giới thiệu khái quát về các báo cáo, các chuyên đề để trình Hội nghị Thành ủy đánh giá giữa nhiệm kỳ liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội và lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó xác định các nội dung chính như kết quả đạt được, đánh giá kết quả, huy động nguồn lực, phương thức triển khai cũng như dự báo, kiến nghị giải pháp, phân bổ nguồn lực…
Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Thế Anh-TTXVN  
 
Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố trong quý I/2018, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Trong quý 1/2018, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so với cùng kỳ, công tác chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt kết quả khả quan.

Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) trên địa bàn thành phố đạt 260.317 tỷ đồng, tăng 7,64% (cùng kỳ tăng 7,46%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; môi trường đầu tư được cải thiện, tình hình hoạt động đầu tư đạt kết quả khả quan, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 65,3 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Thành phố có hơn 8.000 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 100.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,28 tỷ USD…
 
Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý 2. Cụ thể thành phố tiếp tục triển khai, hoàn thành các nội dung, đề án theo Nghị quyết 54 của Quốc hội; tập trung công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2020; nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nghiên cứu định hướng cơ chế tạo nguồn vốn, thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm huy động các nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư phát triển; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và đâu tư tại các thị trường truyền thống cũng như khảo sát, khai thác các thị trường mới; thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân…/.
  Anh Tuấn

Đề xuất