Khai mạc Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa –Xã hội ASEAN lần thứ 15

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm kiên- TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (Thong-lun Xi-xu: -lít) nhấn mạnh Hội nghị tạo ra dấu mốc quan trọng bởi các Bộ trưởng sẽ cùng nhau xem xét nhiều văn kiện quan trọng để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28, đặc biệt là Tuyên bố Viêng Chăn về Chuyển đổi từ việc làm không chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN; Tuyên bố Viêng Chăn về Tăng cường hợp tác các di sản văn hóa tại ASEAN... 

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.. Ảnh: Phạm kiên- TTXVN

Theo Thủ tướng Thongloun Sisoulith, trong hơn nửa thập kỷ qua, hợp tác trong trụ cột văn hóa - xã hội trong ASEAN đã giành nhiều thành tựu đáng kể, đặc biệt là việc triển khai thành công kế hoạch tổng thể ASCC 2009-2015. Thủ tướng Lào bày tỏ tin tưởng rằng các Bộ trưởng tham gia kỳ họp này sẽ tiếp tục duy trì động lực thành công nói trên để hỗ trợ và giám sát một cách hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC mới (2016-2025), qua đó góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025. 

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Doãn Mậu Diệp làm Trưởng đoàn.tham dự  hội nghị.  Ảnh: Phạm kiên- TTXVN

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các Bộ trưởng sẽ tập trung xem xét những ưu tiên của ASCC trong năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC đến năm 2025 và một số vấn đề liên quan. 
Dự kiến, các Bộ trưởng sẽ ra Tuyên bố chung và thống nhất các nội dung hội nghị, các tiến độ hoàn thiện các văn kiện, tuyên bố, cũng như việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC để trình các nhà Lãnh đạo Cấp cao ASEAN xem xét, thông qua./. 
 

Đề xuất