Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tựu đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn cần vượt qua, đó là Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo so với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và cả nước. Quy mô kinh tế nhỏ bé, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá còn chậm, hiệu quả và năng lực cạnh tranh còn thấp. Vị trí của các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực chưa rõ nét, h àng nông sản xuất khẩu thô chiếm tỷ trọng lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định; tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản, khoáng sản có lúc, có nơi còn phức tạp... 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Kon Tum cần thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các chương trình, dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, rừng, khoáng sản, thuỷ điện; chú trọng phát triển các loại cây dược liệu quý và chăn nuôi đại gia súc. Bên cạnh đó, tăng cường hiệu quả sử dụng đất và rừng; đ ẩy mạnh việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng, gắn với phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cần phát huy lợi thế là trung tâm vùng tam giác phát triển, khai thác có hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại biên giới, du lịch; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Măng Đen, từng bước đầu tư thành khu du lịch trọng điểm của quốc gia . Ngoài ra, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đi đôi với chống tái nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Kon Tum cần quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là Di sản Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác truyền thống với các tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan; quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số..... 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều thành quả to lớn của sự nghiệp đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá (bình quân gần 14%), các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực bước đầu được hình thành. Diện tích cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh tiếp tục được mở rộng, tạo ra vùng chuyên canh nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; dự án phát triển rau hoa xứ lạnh bước đầu được đầu tư có kết quả. Ba vùng kinh tế động lực (vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum gắn với khu công nghiệp Hoà Bình và các khu đô thị mới; vùng kinh tế huyện Ngọc Hồi gắn với Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y; vùng kinh tế huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen) với những đặc trưng riêng đã có những đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hệ thống đường tỉnh lộ được nâng cấp, đường liên xã và giao thông nông thôn cơ bản lưu thông thuận lợi; điện lưới đã đến 98,66% thôn làng… Hội nhập kinh tế quốc tế được chú trọng. Tỉnh tích cực triển khai các thoả thuận, nội dung hợp tác trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN


Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững. 
Đại hội kết thúc vào ngày 3/10./. 

Đề xuất