Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại hội vinh dự đón nhận Lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều đồng chí Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau gần 30 năm đổi mới đất nước và 18 năm tái lập tỉnh, đặc biệt trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và diễn biến phức tạp của thời tiết, kinh tế Hải Dương vẫn đạt mức tăng trưởng ổn định đạt mức tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và thuộc tốp khá trong các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Quy mô kinh tế năm 2015 tăng gấp 1,83 lần năm 2010. GRDP bình quân đầu người đạt 2.000 USD, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp tăng nhanh, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm dần. Bằng nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 64 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, chiếm 28,3% tổng số xã, vượt 3,3% so với mục tiêu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những thành tích và kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đặc biệt là những thành tựu thay đổi bộ mặt đô thị và nông thôn với gần 30% tổng số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, góp phần củng cố niềm tin của người dân trong tỉnh đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, những thành tích, kết quả trên là đáng ghi nhận, nhưng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận thì kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Kinh tế tăng trưởng còn chậm, thu nhập bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình cả nước; hiệu quả cạnh tranh thấp; thu hút đầu tư chưa có bước bứt phá; khai thác, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản còn lãng phí. Ứng dụng khoa học, công nghệ, mô hình sản xuất, phương thức canh tác hiện đại trong nông nghiệp còn hạn chế. Chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cải thiện chưa mạnh; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Tình hình trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp…

Cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới trong Báo cáo chính trị của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn đi đôi với phát triển công nghiệp hóa. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung nâng đời sống cho người dân theo hướng trở thành tỉnh có thu nhập bình quân đầu người ở mức khá so với cả nước. Đại hội cần thảo luận kỹ, xác định rõ mức độ phát triển thực tế của tỉnh hiện nay (thu nhập dưới mức trung bình của cả nước, cơ cấu dân số, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất lớn...). Từ đó, xác định những yêu cầu cần đạt được khi trở thành tỉnh công nghiệp, những ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế, cùng với những thời cơ, thách thức gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng để đưa ra giải pháp toàn diện, căn cơ khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu dự Đại hội.
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

“Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa theo hướng hiện đại cần phải gắn liền với phát triển đô thị văn minh, đồng thời đảm bảo hài hòa với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hiện đại. Đẩy mạnh phát triển các ngành du lịch, dịch vụ; tạo nhiều sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong tỉnh”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Dương chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 trên 60% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Chăm lo đảm bảo quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ đạo Đảng bộ Hải Dương tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng công tác vận động quần chúng, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; quan tâm chỉ tiêu phát triển Đảng, nhất là trong các tầng lớp công nhân, nông dân.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ của Đại hội là lựa chọn bầu ra những đồng chí có năng lực, phẩm chất đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành khoá mới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ mới phải là những người gương mẫu, tận tụy; luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân; nói đi đôi với làm; đi sát quần chúng, bám sát cơ sở; chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình, đó cũng là tinh thần của Hiến pháp 2013.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và đổi mới sẽ làm việc đến hết ngày 28/10./.

Đề xuất