Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV

Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, sáng 22/9.
Ảnh: Kim Há - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá; xuất khẩu thủy sản đứng đầu cả nước, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phát triển nhanh; nông, lâm nghiệp phát triển tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cà Mau đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
 
Đồng chí Lê Thanh Hải cũng chỉ ra những tồn tại mà Cà Mau cần khắc phục trong thời gian tới, đó là kinh tế phát triển chưa bền vững, kết cấu hạ tầng còn thấp. Tỉnh chưa khai thác tốt lợi thế và tiềm năng; công nghiệp, dịch vụ phát triển chậm, đời sống của một bộ phận người dân nông thôn còn nhiều khó khăn.
 
Đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý: Trong nhiệm kỳ tới, Cà Mau cần dự báo chính xác tình hình để có quyết sách đúng đắn, phù hợp; tiếp thu các Nghị quyết của Trung ương gắn với tình hình thực tế địa phương để có chương trình hành động cụ thể; phấn đấu phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, trong đó tập trung khai thác tốt lợi thế, tiềm năng hiện có của địa phương, ưu tiên liên kết vùng, miền nhằm tạo thêm động lực để phát triển. Cà Mau phấn đấu đến hết năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng cần quan tâm đầu tư, chỉ đạo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Quang cảnh Đại hội ngày làm việc thứ 2 (22/9/2015). Ảnh: Kim Há - TTXVN

Ngay tại Đại hội này, các đại biểu cần phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng; dân chủ, công tâm trong việc lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, uy tín và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
 
Báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2010 – 2015, tỉnh Cà Mau đã đạt được khá toàn diện, có 8/15 chỉ tiêu đạt và vượt, 7/15 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số lĩnh vực phát triển chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng. Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Kết cấu cơ sở hạ tầng tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng so với yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Năng lực quản lý, lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền chưa đáp ứng yêu cầu.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV đã nghiêm túc đánh giá thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, xác định nhiệm vụ mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều thành tựu, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Kinh tế phát triển toàn diện; tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 8,3/năm. Cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp trên địa bàn giảm từ 39,2% xuống còn 31%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.700 đô la Mỹ. Sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 7,5% năm... Chương trình xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã huy động được 600 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, xây dựng 13.000 căn nhà cho người nghèo, giúp 36.000 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hiện còn 3,4%.
 
Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua được đặc biệt chú trọng. Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03. Tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên ổn định, ý thức cảnh giác cách mạng được nâng cao. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết thúc vào ngày 24/9./.

Đề xuất