Khai mạc Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18

Đoàn Chủ tịch Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18.
Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân được hình thành từ năm 1998. Qua 18 năm hoạt động, Cuộc gặp đã thu hút được sự tham gia của hơn 120 đảng cộng sản và công nhân từ 85 nước trên thế giới, trở thành là diễn đàn quan trọng để các đảng cộng sản và công nhân trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, phối hợp hành động vì sự nghiệp đấu tranh chung. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc gặp này.
 
Phát biểu khai mạc Cuộc gặp, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhiệt liệt hoan nghênh đại diện các đảng cộng sản và công nhân các nước đến tham dự Cuộc gặp tại Việt Nam. Phân tích về tình hình thế giới hiện nay, nhất là những thách thức đang đặt ra đối với nhân loại và nhân dân lao động các nước, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội, vì độc lập, chủ quyền của các quốc gia và lợi ích của nhân dân lao động, đồng thời nêu rõ việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình là nền tảng cho hòa bình, ổn định của các quốc gia trong điều kiện thế giới hiện nay.

Toàn cảnh khai mạc Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân lần thứ 18. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
 
Đi sâu giới thiệu về những thành tựu và kinh nghiệm 30 năm đổi mới ở Việt Nam, đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với các nước XHCN, bạn bè truyền thống, với các đảng cộng sản, công nhân các nước trên thế giới; chân thành cảm ơn sự đoàn kết, ủng hộ mạnh mẽ của các đảng cộng sản, công nhân và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình các nước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua; khẳng định tình đoàn kết trước sau như một đối với cuộc đấu tranh của các đảng cộng sản và công nhân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.
 
Tham luận của các đại biểu quốc tế tại phiên thảo luận toàn thể đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình thế giới hiện nay, về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và phong trào nhân dân lao động tại các nước, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm đấu tranh, trao đổi về phương hướng phối hợp hành động chung vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội vì quyền và lợi ích của nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới. Các đại biểu đều cảm ơn và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc gặp lần này, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và những thành tựu đổi mới của Việt Nam, khẳng định sự đoàn kết, ủng hộ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 
Cuộc gặp diễn ra trong 3 ngày (28-30/10/2016) cũng là dịp để các đảng anh em tìm hiểu về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam, tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng cộng sản và công nhân các nước, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế./.

Đề xuất