Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược Khóa XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: TTXVN

Dự lễ khai giảng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, một số địa phương và 86  học viên của hai lớp học.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lớp học và biểu dương các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ giúp việc của khóa học, trong thời gian rất ngắn, ngay sau bế giảng khóa thứ nhất, đã tập trung chuẩn bị tốt cho buổi khai giảng này, cũng như để triển khai khóa học thứ hai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết: Sau khi tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (khóa thứ nhất), lần này, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức khai giảng hai lớp của khóa thứ hai, gồm 86 đồng chí. Học viên của khóa học đều là những đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; trong đó có các đồng chí được quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho các đồng chí học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác, về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt là rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, các đồng chí học viên cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế lớp học; nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học. Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên tích cực trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn; chia sẻ những kinh nghiệm của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học. "Những kiến thức thu được từ lớp học này sẽ giúp các đồng chí có thêm nền tảng tri thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ", đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Phát huy kết quả tổ chức hai lớp học vừa qua, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, chương trình học của Lớp bồi dưỡng cần được triển khai có hiệu quả cao;  Ban Tổ chức lớp học cần cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức lớp học kịp thời, đầy đủ; xây dựng và triển khai kế hoạch học tập ổn định, giúp học viên chủ động hơn trong học tập; lựa chọn các chuyên đề quốc tế sát hợp hơn với thực tiễn Việt Nam; bố trí thời gian phù hợp cho hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện đề án tốt nghiệp của học viên; cải thiện hơn nữa điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho lớp học.

Nhấn mạnh việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp chiến lược là kết quả của sự tâm huyết, tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, lớp học là sự dày công chuẩn bị của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Hơn nữa, các đồng chí học viên là những cán bộ lãnh đạo, thực sự tiêu biểu về mọi mặt, đang tràn đầy ý chí học tập, phấn đấu vươn lên. Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, các đồng chí học viên sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đạt kết quả tốt toàn khóa học.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lớp bồi dưỡng cho biết: Điểm  nổi bật của Lớp bồi dưỡng là các đồng chí tham gia biên soạn nội dung chương trình đồng thời là giảng viên báo cáo chuyên đề và chủ trì thảo luận. Điều này sẽ giúp bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về nhận thức, phong cách và kỹ năng của giảng viên cũng như học viên trong quá trình giảng dạy-học tập.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong thời gian sớm nhất, Học viện sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung, kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết giúp các đồng chí học viên triển khai hoạt động này một cách hiệu quả.

Chương trình học của Lớp bồi dưỡng kéo dài trong 2,5 tháng, gồm 6 học phần và một tuần nghiên cứu thực tế tại địa phương. Đặc biệt, toàn bộ học viên của Lớp bồi dưỡng sẽ tham dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 6-8/11/2019.
 
Thu Phương

Đề xuất