Khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở vùng cao Lục Khu

Để  khắc  phục  tình trạng này, từ năm 2000 đến nay, bằng việc lồng ghép  các  nguồn  vốn, Cao  Bằng đã đầu  tư xây dựng tại vùng cao Lục  Khu  193  bể  chứa với  tổng  dung  tích trên  70.000  m3,  14  hồ có sức chứa từ 1.500 - 3.500  m3,  3  trạm  bơm nước  tập trung, 9 hệ thống  cấp  nước  tự chảy.  Việc  đầu tư  xây dựng  các  công  trình chứa  nước  đã  nâng khả năng cấp nước từ 15 lít/người/ngày (giai đoạn từ năm 1999 đến năm  2002)  lên  38  lít nước/người/ngày,  cơ bản  khắc  phục  tình trạng  thiếu  nước  sinh  hoạt  trong  mùa  khô cho đồng bào.  
 
Cao Bằng đã xây dựng được 14 hồ có sức chứa từ 1500 - 3500 m3 nước sạch

Cao  Bằng  có  kế hoạch  thời  gian  tới nâng  lượng  nước  cho vùng cao Lục Khu lên  45lít nước/người/ngày; đảm  bảo  chất  lượng nước hợp  vệ  sinh; hướng dẫn đồng bào sử dụng nước hợp lý, hiệu quả  và tăng  cường  xã hội  hóa  xây  dựng  các công t ình nước nhỏ lẻ trên địa bàn.

Đồng bào sử dụng lu để tích nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn uống hàng ngày

 

Bể chứa nước tập trung được xây kiên cố ở xã Hạ Thôn

 

Do địa hình đa phần là núi đá, không có sông, suối nên nguồn nước sinh hoạt trong vùng chủ yếu dựa vào 2 mỏ nước chính tại xã Tổng Cọt và xã Lũng Mặn


Bể chứa nước của đồng bào ở xóm Lũng Táy, xã Thượng Thôn

Đồng bào dùng xe máy chở nước

 

Đồng bào ở xã Thượng Thôn đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu nước sinh hoạt

 

Cao Bằng có kế hoạch trong thời gian tới nâng khả năng cấp nước lên 45 lít/người/ngày

 Đề xuất