Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác bất hợp pháp

Tỉnh Kiên Giang đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá đánh bắt xa bờ. Ảnh :Nguyễn Vũ Thành Đạt

Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang cho biết, thực hiện sự chỉ đạo này, các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị, kế hoạch hành động của tỉnh về ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU trong thời gian qua. Cùng đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, bất cập trong quá trình thực hiện và trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, tỉnh tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong việc chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng trong cộng đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng thực hiện các phóng sự, chuyên mục trên báo, đài về việc ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Đặc biệt là công bố tàu cá, chủ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trên thông tin đại chúng và công khai tại địa phương. Các địa phương tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất và nhập bến; kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, tập trung theo dõi những tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, nhất là tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn và kiên quyết xử lý nghiêm các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.

Tỉnh cũng tăng cường điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu móc nối đưa tàu cá đi khai thác vùng biển nước ngoài, môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép, đưa ra khởi tố hình sự những vụ điển hình đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký, báo cáo khai thác hải sản, đồng thời xử lý các trường hợp không ghi nhật ký hoặc ghi sơ sài, không đúng quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, từ khi có Công điện số 732/CĐ-TTg và Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt cùng với sự đồng thuận của ngư dân nên tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép đã giảm nhiều so với trước đó.

Các xã, phường, thị trấn ven biển tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ ngư dân về chống khai thác IUU và đến nay 100% chủ tàu khai thác xa bờ và thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức tập huấn, hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác thủy sản. Các địa phương cũng hoàn thành việc triển khai lắp đặt và vận hành hệ thống trạm bờ để kết nối với thiết bị giám sát hành trình của tàu cá hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Các chủ tàu cá khai thác xa bờ lắp thiết bị giám sát hành trình phải mở máy 24/24 giờ khi hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép vẫn còn xảy ra.

Kỳ vọng sự chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang với những giải pháp đồng bộ mạnh mẽ, trong thời gian tới, tỉnh này ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm về hoạt động khai thác IUU và sớm loại bỏ tình trạng này, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Lê Huy Hải
 

Đề xuất