Kết nối bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại

Cán bộ Bảo hiểm Xã hội giám định công tác KCB BHYT tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu đề xuất về cơ chế phối hợp trong xây dựng, chia sẻ cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm kết nối với bảo hiểm thương mại. 

Bệnh viện Sản – nhi Nghệ An là một trong những cơ sở KCB kết nối liên thông trong quản lý và thanh toán KCB BHYT. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị báo cáo về hệ thống bảo hiểm y tế và khả năng kết nối giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại (trong đó bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam). 

Trạm Y tế xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên là một trong những cơ sở KCB kết nối liên thông trong quản lý và thanh toán KCB BHYT. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về hệ thống bảo hiểm xã hội và khả năng kết nối giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại (trong đó bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam). 

Các Bộ: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 2/2017.
 

Đề xuất