Israel phát triển phương pháp mới sản xuất các đồng vị phóng xạ

Phương pháp mới sexgiusp chấm dứt nhu cầu về urani được làm giàu ở mức như các loại vũ khí hạt nhân và một lò phản ứng hạt nhân. Trong y học hạt nhân, đồng vị Technetium-99m thường được sử dụng trong việc chụp ảnh. Đây là một đồng vị không ổn định với một nửa chu kỳ tồn tại chỉ 6 tiếng đồng hồ. Một vấn đề bất cập khác của đồng vị này là phải được sản xuất trong các phòng chụp cắt lớp.

Thông thường, số lượng urani làm giàu tương thích với vũ khí hạt nhân và một lò phản ứng hạt nhân là yếu tố cần thiết để sản xuất đồng vị phóng xạ gốc Molybdenum-99. Đồng vị này phân rã tạo ra đồng vị Technetium-99m. Phương pháp mới nói trên của Israel sử dụng đồng vị Molybdenum-100, một đồng vị có tính ổn định được tìm thấy trong tự nhiên và một máy gia tốc tuyến tính để sản xuất Molybdenum-99 và Technetium-99m. Quá trình này có thể tạo ra các đồng vị phóng xạ có tuổi đời ngắn, một sản phẩm phụ được sử dụng trong quá trình chụp PET CT.
Công Đồng

Đề xuất