Israel phát triển công nghệ mới biến rác thải thành nhiên liệu

Công nghệ biến rác thải thành nhiên liệu sẽ giải quyết được vấn đề về chất thải và năng lượng bền vững. Ảnh: AFP/TTXVN

Phương pháp mới dựa trên sự phân hủy của rác thải trong nước ở nhiệt độ trên 347 độ C và áp suất khí quyển là 221 (nước siêu tới hạn). Nước siêu tới hạn là tính chất hóa học đặc biệt cho phép chủ động phân hủy các chất hữu cơ và từ từ phân rã các hợp chất vô cơ.

Theo cách này, các phần hữu cơ của các chất thô có thể được chuyển thành các hợp chất dễ cháy và thân thiện môi trường, trong khi các phần vô cơ có thể được tách ra và sử dụng trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu của BGU đã xây dựng một cơ sở thử nghiệm, tại đó nhiều loại rác thải khác nhau được xử lý như gỗ thải và glycerin bao gồm sản phẩm phụ từ nhiên liệu sinh học.

Biến rác thải thành nhiên liệu là một cách thức tiếp cận ngày càng phổ biến để giải quyết vấn đề chất thải và năng lượng bền vững. Các nhà nghiên cứu nói rằng công nghệ này hiệu quả hơn 20% so với các phương pháp sản xuất năng lượng xanh khác.

Bùi Công Đồng
 

Đề xuất