Huyện vùng cao Võ Nhai giảm nhanh số hộ nghèo

Cây na đã giúp đồng bào dân tộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai giảm nghèo, tiến tới làm giàu. Ảnh: nhandan.com.vn

Để giảm nhanh số hộ nghèo, từ đầu năm đến nay, huyện Võ Nhai đã huy động được hơn 80 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo.

Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động nông thôn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 48 người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người dân vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí, đồ dùng học tập cho hơn 12.000 lượt học sinh, trẻ em mẫu giáo thuộc hộ nghèo; hỗ trợ về nhà ở cho hơn 100 hộ nghèo; thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo giúp hơn 600 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất với tổng kinh phí cho vay trên 30 tỉ đồng...

Triển khai Chương trình 135 trên địa bàn, huyện bố trí hơn 12 tỉ đồng để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, xóm đặc biệt khó khăn, đầu tư xây dựng mới 10 công trình giao thông, giáo dục và nước sinh hoạt tập trung; triển khai 14 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại 11 xã vùng 135 và 3 xóm đặc biệt khó khăn; nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản giảm nghèo tại các xã: Bình Long, Cúc Đường, Thượng Nung, Vũ Chấn, Nghinh Tường...

Ông Hoàng Thanh Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cùng với việc lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Võ Nhai đã tập trung vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương như: Vùng trồng na ở 2 xã La Hiên và Lâu Thượng; vùng chuyên canh bưởi Tràng Xá; vùng trồng ổi, dứa tập trung tại xã Phú Thượng; trồng chuối xuất khẩu tại xã Nghinh Tường...

Bên cạnh đó, huyện chủ động liên kết với các doanh nghiệp sản xuất lớn trên địa bàn để tạo việc làm cho lao động nông thôn, điển hình là việc tạo điều kiện cho Công ty cổ phần thương mại và đầu tư TNG triển khai dự án Nhà máy may xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Cây Bòng (xã La Hiên) thu hút lao động địa phương; đồng thời hỗ trợ các đơn vị đào tạo nghề tại chỗ, cung ứng lao động địa phương cho các nhà máy, doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tại Thái Nguyên, nhất là các doanh nghiệp FDI trong Tổ hợp công nghệ cao Samsung Thái Nguyên... Huyện Võ Nhai phấn đấu đến hết năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 5,4%, tương ứng với gần 1.000 hộ; từng bước hạn chế tình trạng tái nghèo.
Hoàng Thảo Nguyên
 

Đề xuất