Huyện Tân Uyên phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2020

Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Hố Mít được xây dựng kiên cố đảm bảo cho việc học tập của học sinh. Ảnh: Quý Trung - TTXVN
        
Tính đến hết năm 2018, xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên) mới đạt 11/19 tiêu chí về nông thôn mới. Từ việc đánh giá thực tế các tiêu chí chưa đạt, xã đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để hoàn thành các tiêu chí thành phần, từ đó tập trung thực hiện mục tiêu đề ra là cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.
         
Ông Lò Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khoa cho biết: Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, sự đồng thuận của nhân dân. Điều này đã tạo thêm động lực để xã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu. Ngoài ra, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về nội dung mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới đối với cuộc sống của bà con.
         
Hệ thống đường giao thông, thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường được huyện Tân Uyên đầu tư nâng cấp tại trung tâm thị trấn Tân Uyên. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Cùng với xã Mường Khoa, xã Hố Mít đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn thiếu để đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hiện nay, huyện Tân Uyên có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tích cực chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Các xã đang thực hiện tập trung dồn lực cho các tiêu chí sắp đạt, khó đạt. Các tiêu chí khó đạt nhất chính là tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, nhà ở dân cư… Huyện, xã đang cố gắng tìm giải pháp và sự đồng thuận của người dân để thực hiện.
         
Trong chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay, huyện Tân Uyên đã cơ bản đạt 5/9 tiêu chí cấp huyện gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt còn lại là: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa -giáo dục; môi trường.
         
 Người dân xã Hố Mít áp dụng khoa học kỹ thuật đưa máy móc vào phục vụ sản xuất nông nghiệp nâng cao năng suất góp phần ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên Nguyễn Sỹ Cảnh cho biết: Để huyện Tân Uyên về đích nông thôn mới đúng kế hoạch, trong năm 2019-2020, huyện phải phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện 4/9 tiêu chí cấp huyện chưa đạt. Tuy nhiên, 3 xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 đều là các xã đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ và chất lượng các tiêu chí đạt thấp (11/19 tiêu chí). Nhiều tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn như: tiêu chí giao thông cần phải mở mới, cứng hóa tối thiểu thêm 78km; đầu tư, nâng cấp 15 trường, bổ sung thêm 106 bộ trang thiết bị dạy học và đồ chơi ngoài trời; hỗ trợ xóa trên 126 nhà tạm... Để triển khai thực hiện, Tân Uyên đã và đang tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện nhằm đảm bảo các nội dung nội lực như: văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh.... Huyên cân đối, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các nội dung trong khả năng như đường giao thông nội bản, nhà ở dân cư, môi trường.

Thực hiện kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các xã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới gồm: quy hoạch chung xây dựng xã đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Các xã ban hành quy định quản lý quy hoạch chung và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng nông thôn mới. Các xã triển khai thí điểm, tiến tới nhân rộng quy hoạch các mô hình kinh tế đến từng hộ nông dân nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
         
Người dân trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên chăm sóc vườn chè, một trong những loại cây giúp người dân tăng thu nhập ổn định đời sống. Ảnh: Quý Trung - TTXVN 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Tân Uyên tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn. Dự kiến cuối năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/năm. Cùng với đó, huyện tập trung triển khai các chính sách về giảm nghèo theo phương châm trợ giúp người nghèo, xã nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Huyện tiếp tục triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo bền vững, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo dựa vào cộng đồng; phấn đấu có thêm các xã giảm tỷ hộ nghèo xuống dưới 12% ở các năm. Với các tiêu chí khác, huyện Tân Uyên quyết tâm vào cuộc để phấn đấu đạt mục tiêu về đích đúng kế hoạch đề ra.
         
Mới đây, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Uyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải đánh giá cao cách triển khai thực hiện nông thôn mới của huyện Tân Uyên, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Với các tiêu chí khó đạt như hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người..., Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu cho rằng, huyện cần chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp và tổ chức thực hiện kích cầu tăng thu nhập, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân. Trong việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Tân Uyên cần rà soát kỹ các tiêu chí để từ đó có giải pháp giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt, thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tỉnh và các sở, ngành của tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Tân Uyên trên đường về đích nông thôn mới.
         
Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và người dân trong huyện, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành của tỉnh Lai Châu, huyện Tân Uyên phấn đấu về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Công Tuyên


Đề xuất