Huyện miền núi Định Hóa không còn thôn bản "trắng" đảng viên và chi bộ đảng

Là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên nhưng hiện nay Định Hóa đã không còn thôn bản "trắng" đảng viên và chi bộ đảng. Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp gần 1.300 đảng viên mới, trung bình mỗi năm phát triển được trên 200 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 7.700 người, với 43 chi, đảng bộ trực thuộc và hơn 370 chi bộ tại các thôn, bản...
 
Đồng chí Đàm Tiến Niên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa cho biết: Để xóa các thôn bản "trắng" đảng viên và chi bộ đảng, trong một thời gian dài, Huyện ủy Định Hóa đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đảng viên mới, xóa dần các chi bộ sinh hoạt ghép và thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp, sáp nhập xóm bản, tổ dân phố.

Cũng như nhiều huyện, thị khác trong tỉnh, việc tạo nguồn để phát triển đảng trong những năm gần đây tại Định Hóa gặp nhiều khó khăn khi đoàn viên, thanh niên đến độ tuổi lao động thường thoát ly khỏi địa phương, tới làm việc tại các khu công nghiệp, khu đô thị trong và ngoài tỉnh, học sinh phổ thông trung học sau khi đi học chuyên nghiệp cũng ít trở về công tác, làm việc tại xã. Do vậy, ở nhiều nơi, việc tạo nguồn phát triển đảng thường trông chờ vào nguồn của các chi bộ trường học, y tế, tổ chức hội, đoàn thể cơ sở...

Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn phát triển đảng về số lượng và chất lượng, Huyện ủy Định Hóa chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung làm tốt tạo nguồn phát triển đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, đưa những quần chúng ưu tú tham gia giữ vai trò chủ chốt ở các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể tại thôn, bản như: Đoàn thanh niên, Hội Liên phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Ban công tác mặt trận...

Thông qua hoạt động thực tiễn tại các tổ chức đoàn thể, quần chúng ưu tú được rèn luyện, trưởng thành, xác định mục tiêu rõ ràng để phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy Định Hóa cũng chỉ đạo các cấp chính quyền triển khai hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương như: Xây dựng cánh rừng mẫu lớn, phát triển cây quế, phát triển nghề ở nông thôn, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm, xây dựng vùng sản xuất tập trung hàng hóa gạo bao thai Định Hóa...

Nhờ vậy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, giúp thanh niên lập nghiệp ngay trên chính chính quê hương, bổ sung kịp thời nguồn đảng viên trẻ, ưu tú cho các chi, đảng bộ cơ sở. Do có sự chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, tại một số đảng bộ xã đặc biệt khó khăn trước đây nay đã trở thành những đảng bộ xã làm tốt công tác phát triển đảng như: Sơn Phú, Linh Thông, Phú Đình...

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Định Hóa Nguyễn Linh, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là phát triển đảng viên mới đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh - tế xã hội của huyện. Nổi bật là trong năm qua, huyện đã nâng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 51.000 tấn, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt trên 1000 tỷ đồng, nâng giá trị sản phẩm trên đất nông nghiệp đạt hơn 85 triệu đồng/ha, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo mỗi năm giảm trung bình khoảng 4%, số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%...

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Định Hóa tiếp tục quan tâm việc tạo nguồn đảng viên mới, phát triển đảng, xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, củng cố các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể hoạt động hiệu quả.
 
Hoàng Thảo Nguyên
 

Tin liên quan

Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Để người dân tiếp cận gần hơn, hiểu rõ hơn chính sách của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chú trọng phát triển nguồn đảng viên dân tộc thiểu số vùng biên. Việc làm này góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại khu vực biên giới.


Phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở vùng cao Yên Bái

Văn Yên là huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%, chủ yếu là người Dao. Xác định xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Văn Yên luôn quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số.


Phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc Khmer

Thổ Sơn là xã khó khăn thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Hòn Đất (Kiên Giang) với 46% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Những năm qua, bên cạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, công tác phát triển đảng viên người Khmer luôn được các cấp ủy đảng quan tâm.Đề xuất