Huyện Lục Ngạn vào vụ thu hoạch vải thiều chính vụ

Hiện nay, các vườn vải của nông dân trên địa bàn huyện đang bước vào vụ thu hoạch, sản lượng vải thiều năm nay ước đạt 70.000 - 75.000 tấn, giảm hơn 40.000 tấn so với năm 2015 và giá bán vải loại I từ 28 - 35.000 đồng/kg (vải thiều năm nay tiêu thụ thuận lợi và giá bán cao hơn năm trước).
 
Thu hoạch vải thiều tại hộ nông dân Nguyễn Văn Quân, xã Thanh Hải. 

 Thu hoạch vải thiều.

Vải thiều năm nay chín sớm và được giá hơn mọi năm.

Sơ chế vải thiều trước khi đưa đi tiêu thụ tại một cơ sở kinh doanh ở thị trấn Kim, xã phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. 

 Thu mua vải thiều tại một hộ kinh doanh ở thị trấn Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. 

Thu mua vải thiều tại một hộ kinh doanh ở thị trấn Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. 

 Thu mua vải thiều

 Sơ chế vải thiều trước khi đưa đi tiêu thụ tại một cơ sở kinh doanh ở thị trấn Kim, xã phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Phân loại, sơ chế vải thiều trước khi đem đi tiêu thụ 

 Người dân đưa vải thiều ra bán cho thương lái


 

 

Đề xuất