Huyện duyên hải Trà Cú (Trà Vinh)

Một góc Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ngày nay

Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thông suốt tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản...
 
Mô hình cánh đồng mẫu tại xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú
 
Sơ chế cá tại một doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản xuất khẩu của thị trấn Định An, Huyện Trà Cú
 
Cảng cá Định An thuộc thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đây là đầu mối thu mua, trung chuyển thuỷ hải sản lớn nhất của khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh.
 
Làng chiếu Cà Hom - Bến Bạ thuộc xã Hàm Giang trước đây, nay được chia tách thành xã mới Hàm Tân và người dân nơi đây vẫn duy trì nghề dệt chiếu truyền thống có gần 100 năm nay, được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận làng nghề dệt chiếu vào tháng 12 năm 2014. Hiện làng nghề dệt chiếu Hàm Tân có khoảng 400 hộ sinh sống với nghề dệt chiếu truyền thống, qua đó đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương

Làng nghề đan lát các sản phẩm từ tre, trúc ở ấp Giồng Đình, xã Đại An, hàng năm tạo ra hàng chục ngàn sản phẩm như: Cần xé, giỏ thúng đựng lúa, rổ,…., tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương

Cảng cá Định An thuộc thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đây là đầu mối thu mua, trung chuyển thuỷ hải sản lớn nhất của khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh.
 
An Hiếu
 

Đề xuất