Huyện Đơn Dương - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Đơn Dương là vùng chuyên canh rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng

Để có được kết quả trên, Đơn Dương đã triển  khai  nhiều  giải  pháp,  cùng  sự  vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng bào. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị của huyện có nhiều chuyển biến, đời sống đồng bào ngày một nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Đến hết năm 2016,  tỷ  lệ  hộ  nghèo  trên  địa  bàn  huyện giảm còn 4,19%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm…
 
Nghệ nhân Ya Tuất ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương làm nhẫn bạc - một nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chu Ru

Đơn Dương còn là vùng chuyên canh rau lớn nhất của Lâm Đồng với tổng diện tích rau đạt 20.896 ha, trong đó có 8.900 ha diện tích sản xuất rau, hoa công nghệ cao. Với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 170 triệu đồng/ha, những mô hình rau, hoa công nghệ cao đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/ha, nhiều hộ nông dân ở Đơn Dương đã có thu nhập cao, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 
 
Đồng bào dân tộc ở thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, thu hoạch quýt - 
một trong những đặc sản của địa phương này
 
Nông dân huyện Đơn Dương đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng hoa công nghệ cao
 
Những năm gần đây, chăn nuôi bò sữa đã mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân trong huyện
 
Người dân Đơn Dương tích cực hiến đất, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển
 
Nhiều hộ nông dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo nên phong trào ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Công tác giáo dục ngày càng được chuẩn hoá giúp huyện Đơn Dương hoàn thành tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới
 
Huyện Đơn Dương xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn

Nguyễn Dũng


Đề xuất