Huyện Chư Pah: Đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đức Thụy

Thời điểm bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, không ít người dân còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, chưa thật sự hiểu xây dựng NTM là sự chung tay “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và nhân dân là chủ thể, người thụ hưởng thành quả của chương trình. Sau khi tổ chức phát động “Chư Pah chung sức xây dựng nông thôn mới”, các xã, thôn, làng cùng làm lễ ra quân hưởng ứng và tham gia những phần việc, tiêu chí chưa cần có sự đầu tư của Nhà nước như: chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm chuồng trại nhốt gia súc, mắc điện chiếu sáng trước nhà, đóng góp kinh phí làm nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác… Từ đó đã tạo sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM. 5 năm qua đã có hàng ngàn hộ tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để chung tay xây dựng NTM với tổng kinh phí hơn 13,8 tỷ đồng.

Phát triển kinh tế một cách toàn diện, bền vững nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu. Huyện đã lồng ghép các chương trình sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp khuyến nông hàng năm, các đề án, dự án phát triển sản xuất, các chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo... triển khai nhiều mô hình nuôi bò, heo, gà, chim cút, hươu sao; mô hình trồng cao su tiểu điền, nuôi cá nước ngọt, tái canh cây cà phê, trồng tiêu và nhiều dự án nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, cùng với đào tạo tập huấn với tổng kinh phí là 22.284 triệu đồng từ các nguồn vốn chương trình khuyến nông, khoa học công nghệ, vốn ngân sách huyện. Việc thực hiện các mô hình khuyến nông, hỗ trợ sản xuất bước đầu đã đem lại hiệu quả giúp người dân thay đổi nhận thức về cách thức sản xuất phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện kinh tế của gia đình, định hướng và đưa các giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao, công nghệ mới, tiên tiến áp dụng vào sản xuất.
 
Ảnh: Đức Thụy


Cùng với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cũng được chú trọng. 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng mới và nâng cấp hơn 109 km đường giao thông, 55 trường học, 2 chợ, 33 công trình cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải, 3 trạm y tế xã và 32 nhà văn hóa xã, thôn, làng… Các công trình đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng được người dân chủ động tham gia tự nguyện đóng góp. Ông Chu Ngọc Quý-Trưởng thôn 3, xã Ia Nhin cho biết: “Tổng chiều dài đường giao thông nông thôn cần phải làm là 4,5 km nhưng đến thời điểm này, chúng tôi đã làm được 4,3 km. Trước các tiêu chí, xã đều họp nhân dân bàn bạc và quyết định mức đóng góp với phương châm những hộ nào hưởng lợi trực tiếp thì đóng góp cao hơn từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/hộ. Khi triển khai thi công, bà con tham gia nhiệt tình, người góp công, người góp của, người hiến đất, tự tháo dỡ hàng trăm mét hàng rào, cây cối giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông...”.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, huyện Chư Pah đã ưu tiên lồng ghép các chương trình với tổng vốn thực hiện hơn 2.089.802 triệu đồng, trong đó riêng vốn đóng góp của người dân là 13.814,6 triệu đồng). Nờ vậy, đến nay, huyện Chư Pah đã có 2 xã đạt 19 tiêu chí (xã Nghĩa Hưng, Ia Nhin); 1 xã đạt 11 tiêu chí và 10 xã đạt 5-8 tiêu chí. Huyện đặt mục tiêu từ năm 2016 đến 2020 phấn đấu có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã còn lại đạt từ 13 tiêu chí trở lên./.
 


Đề xuất