Huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyen An Duong (Hai Phong) va huyen Lam Ha (Lam Dong) dat chuan nong thon moi hinh anh 1Một góc thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể, theo Quyết định 811/QĐ-TTg và 812/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Dương, thành phố Hải Phòng và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện An Dương, huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn mới của huyện An Dương, thành phố Hải Phòng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân ngày một nâng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,32 lần từ 25 triệu đồng/người/năm 2010 lên 58 triệu đồng/người/năm 2020. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được xây dựng vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, dân chủ ở cơ sở được phát huy, cả xã hội đã chung sức xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 5.162 tỷ đồng. Huyện An Dương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tương tự, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng thiết yếu được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. Năm 2010 thu nhập bình quân đầu người ở Lâm Hà chỉ 19,71 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

TTXVN

Tin liên quan

Lâm Hà - điểm sáng xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó, công tác xây dựng Đảng (XDĐ) là điểm sáng…


Lâm Hà: Hướng phát triển vào sản xuất nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã chuyển động theo hướng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, đến nay, năng suất, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác mới chỉ đạt 117 triệu đồng/ha/năm - thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, cần hoạch định các bước đi nhằm thúc đẩy phát triển đối với khu vực này.Đề xuất