Hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015

Theo đó, ngày 24/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (gọi chung là các trường) về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015. 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phùng Nam Sương


Để tạo điều kiện cho những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Bộ, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các trường thống nhất thực hiện một số nội dung như: Không hạn chế nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng của thí sinh vào học các ngành được quy định trong danh mục đã gửi kèm theo Công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD và các ngành bổ sung do các trường công bố theo quy định. 

Trước ngày 15/8, các trường gửi kết quả tuyển thẳng cho các sở giáo dục và đào tạo để thông báo cho thí sinh biết; trước ngày 20/8, những thí sinh được tuyển thẳng phải đăng ký nhập học với trường có nguyện vọng học, quá thời hạn trên các trường xử lý như không đến nhập học./. 


Đề xuất