Hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, thương phẩm trong và ngoài vùng dịch

 Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng xe vận chuyển gia súc tại chốt kiểm dịch động vật huyện Ninh Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Theo đó, đối với các cơ sở chăn nuôi xuất, bán lợn cần có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhiễm. Đồng thời, thực hiện các biện pháp giám sát, phòng bệnh theo quy định.

Trước khi vận chuyển, lợn phải được lấy mẫu máu xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng; phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra, vào cơ sở nuôi xuất, bán lợn, cơ sở tiếp nhận lợn.

Đối với trường hợp vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch nằm trong địa bàn cấp tỉnh phải được xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trường hợp lợn có nguồn gốc từ địa bàn tỉnh khác, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi thì phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Đối với cơ sở tiếp nhận lợn nằm trong vùng dịch phải là cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học theo quy định; trước khi tiếp nhận lợn, chủ cơ sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để được theo dõi quản lý.

Trước khi vận chuyển, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải báo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu xét nghiệm mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, đối với cơ sở chăn nuôi có tổng đàn 100 con thì lấy mẫu 15 con để gộp thành 3 mẫu xét nghiệm; trường hợp đàn nuôi có 15 con thì lấy mẫu 5 con và gộp thành 1 mẫu xét nghiệm.

Đối với tổng đàn từ 100 con trở lên thì lấy mẫu với số lượng theo quy định và với tỷ lệ dự đoán là 10% và gộp 5 mẫu thành 1 mẫu xét nghiệm.

Chi phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm do chủ cơ sở chăn nuôi chi trả. Kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị với lô lợn đã đăng ký vận chuyển và có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả lời kết quả.

Đặc biệt, tiêu huỷ ngay toàn bộ đàn lợn tại ô chuồng nuôi nếu dương tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 60 tỉnh, thành phố trên cả nước; tổng số lượng buộc phải tiêu huỷ là hơn 2,8 triệu con. Hiện còn 3 tỉnh chưa có dịch là Tây Ninh,  Bến Tre và Ninh Thuận.
Thành Trung


Đề xuất