Hợp tác xã Thủy sản Tương Lai cung cấp sản phẩm sạch

Hàng năm, HTX cung cấp khoảng 200-300 tấn cá các loại cho thị trường trong nước, đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng/ năm.
Thu hoạch cá Lóc tại Hợp tác xã Thủy sản Tương Lai. Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN.

Công nhân theo dõi quá trình sinh trưởng tại khu nuôi cá giống của Hợp tác xã. Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN

Công nhân theo dõi độ PH nguồn nước trong ao nuôi cá. Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN

Khu nuôi cá giống tại Hợp tác xã Thủy sản Tương Lai. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN.

Công nhân HTX Thủy sản cho cá ăn. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN.


Đề xuất