Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ: Trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Rau ở Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP
 
Ngoài những sản phẩm rau truyền thống, một số xã viên còn mạnh dạn đầu tư
trồng nấm sạch
 
Hợp tác xã trồng chủ yếu các loại cải canh, cải mơ, cải ngọt, cải ngồng, cải cúc…

Thu hoạch sản phẩm rau củ sạch
 
Thu hoạch cà tím

Nhờ trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật nên rau của HTX phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã được đóng gói, dán nhãn tiêu chuẩn
 
Hiện tại, 70% số lượng rau an toàn của HTX được các đơn vị, doanh nghiệp đến thu mua tại ruộng, mỗi ngày từ 3 đến 5 tấn rau an toàn các loại.


Đề xuất