Hợp tác quản lý nông nghiệp, nông thôn để phát triển bền vững

Người dân dùng lá cây ngâm dụ tép rồi dùng rổ xúc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Hai Bộ phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia; xây dựng kế hoạch thích ứng quốc gia; quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nước; sắp xếp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc nhà nước nắm cổ phần chi phối; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất làm muối theo đề nghị của các địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về đa dạng sinh học còn chưa thống nhất trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Thủy lợi, Pháp lệnh giống cây trồng và Pháp lệnh giống vật nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ nghiên cứu, lồng ghép các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng và phát triển thị trường các bon trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; thẩm định và phê duyệt quy hoạch thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn; cung cấp thông tin mùa vụ, thời kỳ sử dụng nước trong nông nghiệp phục vụ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; chia sẻ số liệu về tưới tiêu, lũ, hạn, các công trình thủy lợi… ở Đồng bằng sông Cửu Long để phục vụ hoạt động nghiên cứu và hợp tác trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Cán bộ bảo vệ thực vật quận Thốt Nốt kiểm tra thiết bị đo lượng nước trong ruộng để điều chỉnh nước hợp lý cho từng giai đoạn của cây lúa. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong việc lập và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm về tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, cơ sở chăn nuôi, nông, lâm trường, làng nghề, nghề muối; cấp và sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều, phòng chống thiên tai, đất lòng sông, bãi sông.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thời gian qua, các đơn vị quản lý nhà nước hai Bộ đã có sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, thủy sản, bảo tồn, bảo vệ môi trường. Việc ký kết chương trình hợp tác là việc làm sáng tạo, sẽ thay thế văn bản cứng nhắc bằng sự chia sẻ, ý thức trách nhiệm chung hướng đến phát triển bền vững. Ưu tiên đầu tiên sau ký kết là việc giải quyết tất cả vướng mắc về cơ chế, chính sách, sớm thiết lập cơ chế xử lý ngay vướng mắc trên cơ sở hai bên là đối tác, chỉ đạo hai Sở ở các địa phương cụ thể hóa việc hợp tác thành các chương trình cụ thể.

Người dân thu hoạch cành, lá quế. Ảnh: Phước Ngọc- TTXVN

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết thêm, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan nghiên cứu, xác định những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hai Bộ quản lý ở Đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng vào đầu tháng 8/2017 để có cơ sở xem xét các nhiệm vụ, dự án cấp bách để có cơ chế tài chính, kỹ thuật triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cơ quan trực thuộc Bộ phối hợp, thực hiện tốt nhất chương trình hợp tác trên cơ sở 6 nhóm nội dung chủ yếu gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phối hợp trong lĩnh vực thanh tra, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác khoa học và hợp tác quốc tế. Đây là những lĩnh vực được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế sâu rộng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành từ cấp Trung ương đến cơ sở cùng phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác.

Minh Nguyệt

Đề xuất