Hợp tác nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2025 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hop tac nang cao hieu qua cong tac dan toc tai Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 1Ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo đó, trong thời gian tới, hệ thống Mặt trận và Ban Dân tộc Thành phố tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Hai cơ quan cũng phối hợp thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số, vận động đồng bào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2022-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Tôn giáo Thành phố đẩy mạnh các hoạt động trong chức trách của mình nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc trên địa bàn Thành phố đến các cơ quan và giám sát việc giải quyết các ý kiến của người dân.

Hop tac nang cao hieu qua cong tac dan toc tai Thanh pho Ho Chi Minh hinh anh 2Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hai cơ quan phối hợp tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng Ban Dân tộc, các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn như trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập, trao tặng phương tiện học tập cho học sinh, sinh viên người dân tộc, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống dân trí, chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ trọng, Tết cổ truyền các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm... Qua đó, đã phát huy vai trò tiên phong của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc thiểu số trong việc vận động các giới, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Thành phố và các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Xuân Khu

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng làm tốt công tác dân tộc

Ngày 22/6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 752-CT/QUTW ngày 5/10/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới (2012-2022).Đề xuất