Họp báo triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa - Trường Sa

                                 Hop bao trien lam ban do va trung bay tu lieu Hoang Sa - Truong Sa hinh anh 1
                    Ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Trường Sa - Hoàng Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa thông qua các tư liệu được công bố.

Triển lãm trưng bày 5 nhóm tư liệu chính: phiên bản các văn bản qua các thời kỳ khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; các tập bản đồ; hình ảnh tư liệu; tài liệu và hiện vật. Thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến 5/9 tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, mong muốn sau đợt triển lãm này, tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều đợt triển lãm tại các huyện, trường đại học... nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa...

Chiều cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền biển, đảo. Tham dự tập huấn có hơn 200 người là cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các ban đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; thường trực UBND, trưởng phòng văn hóa - thông tin, trưởng các đài truyền thanh cấp huyện; các báo cáo viên cấp tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài,... Nội dung tập huấn về tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, chủ trương và đối sách giải quyết tranh chấp biển đảo của Đảng và Nhà nước ta; quy chế pháp lý các vùng biển theo Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1982 và Quy chế pháp lý các vùng biển Việt Nam theo Luật Biển năm 2012.

Buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng, tăng cường kiến thức về chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong khuôn khổ của triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; đồng thời cung cấp thêm các thông tin, tư liệu, tài liệu và định hướng sâu hơn trong công tác tuyên truyền về biển, đảo và cập nhật tình hình liên quan đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.

Đề xuất