Hơn 1,8 triệu lượt hộ vùng khó khăn được vay vốn chính sách

Trong đó, chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg có mức vay tối đa đến 30 triệu đồng/hộ không phải đảm bảo tiền vay và đến 100 triệu đồng/hộ có đảm bảo tiền vay, lãi suất 9,0%/năm, phục vụ các mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo tại các xã thuộc vùng khó khăn. 

Đồng bào Chăm ở An Giang sử dụng vốn vay vốn ngân hàng để phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: TTXVN


Tính đến 31/10/2015, doanh số cho vay của chương trình trên đạt 37.401 tỷ đồng, dư nợ 15.237 tỷ đồng. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,29%/tổng dư nợ. Chương trình đã cho trên 1,77 triệu lượt khách hàng vay vốn và hiện đang còn trên 677.000 khách hàng còn dư nợ. 

Chương trình tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg cho vay cá nhân tối đa đến 100 triệu đồng (vay trên 30 triệu đồng phải có đảm bảo tiền vay) và tổ chức kinh tế tối đa đến 500 triệu đồng, lãi suất 9,0%/năm với mục đích phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc góp phần thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước. 

Tính đến 31/10/2015, doanh số cho vay chương trình này đạt trên 1.003 tỷ đồng, dư nợ 257 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 1,34%/tổng dư nợ. Chương trình đã cho gần 30.000 lượt khách hàng vay vốn và hiện có 8.400 khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

Thu hoạch chè ở huyện Than Uyên (Lai Châu). Ảnh: Nguyễn Duy- TTXVN

Việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn theo Quyết định 31 và 92 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho người dân và một số tổ chức thương mại tại vùng khó khăn được vay vốn ưu đãi, có điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của các xã vùng khó khăn./. 


Đề xuất