Hơn 1/3 công trình cấp nước sạch nông thôn tại Kon Tum kém hiệu quả

Tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, công trình cấp nước sinh  hoạt cho 500 hộ dân được đầu tư, xây dựng từ năm 2010 với mức đầu tư 7 tỷ đồng. Hiện hệ thống đường ống bị hư hỏng, công trình không sử dụng được, bỏ hoang nhiều năm nay. Còn tại huyện Kon Rẫy, các công trình nước sinh hoạt cộng đồng cho 180 hộ dân tại các thôn 1,2,3 của xã Đăk Tờ Re cũng bị hư hỏng phải bỏ không nhiều năm…. Do công trình nước sinh hoạt không phát huy hiệu quả, người dân phải đi lấy nước tại các suối về để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nguy cơ mất an toàn vệ sinh rất cao.

Theo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum, nguyên nhân các công trình nước sạch không sử dụng được hoặc sử dụng kém hiệu quả là do người dân còn ỷ lại vào Nhà nước, không bảo quản, giữ gìn, các địa phương chưa quyết liệt trong công tác quản lý điều hành…

Ông Bùi Văn Nhi, cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: Một số địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, quản lý vận hành các công trình cấp nước. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh còn hạn hẹp nên khó khăn trong công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên cũng như đảm bảo chi trả cho người làm công tác vận hành các công trình. Bên cạnh đó, việc quản lý sau đầu tư của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn chưa chặt chẽ, công tác quản lý chưa được chú trọng. Đội ngũ cán bộ quản lý vận hành các công trình nước sinh hoạt chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ dẫn đến việc khai thác các công trình cộng đồng kém hiệu quả.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Kon Tum đã có Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Theo đó, UBND tỉnh  đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các công trình cấp nước tập trung, không được quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả và bền vững, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, hiện không hoạt động.
Cao Nguyên

Đề xuất