Hơn 100.000 ha rừng tại Nghệ An được giao cho dân

Chuẩn bị cây giống trồng rừng 2016 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành. Ảnh : Ảnh : khuyennongvn.gov.vn.

Theo đó, từ nay đến năm 2019, sẽ có 109.609 ha rừng được tỉnh Nghệ An giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị, địa phương thực hiện việc giao rừng này.

Nghệ An có trên 1.236.259 ha rừng và đất lâm nghiệp; trong đó diện tích đất quy hoạch 3 loại rừng là 1.166.109 ha. Trong số diện tích đất quy hoạch rừng thì diện tích đất có rừng tự nhiên là 762.785 ha; đất có rừng trồng 116.515 ha và đất chưa có rừng 286.807 ha. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư sử dụng vào mục đích lâm nghiệp được 139.579 ha.

Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An thực hiện chủ trương giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhưng chưa gắn liền với việc giao rừng, cho thuê rừng. Do vậy, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, khai thác rừng trái phép diễn ra nhiều, nhưng việc xử lý chủ sử dụng đất vi phạm không thực hiện được. Nguyên do, khi giao đất không gắn với giao rừng, không đủ cơ sở để xử lý vi phạm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tại nhiều địa  phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng mất rừng.

Khắc phục tình trạng trên và để rừng thực sự có chủ quản lý, tỉnh Nghệ An tập trung các giải pháp để thực hiện nghiêm chủ trương giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp gắn với giao rừng, cho thuê rừng. Cũng từ đó làm cơ sở để làm tốt việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật trong việc giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; đơn giản hóa thủ tục, tiến hành nhanh, chính xác và hiệu quả; giao đúng vị trí, đúng trạng thái, đúng trữ lượng, ranh giới rõ ràng, chủ thể nhận rừng xác định được ranh giới ở trên bản đồ và ngoài thực địa. Đối với những khu rừng còn tranh chấp, ranh giới không rõ ràng thì chưa tiến hành giao rừng cũng như chưa tiến hành giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nguyễn Văn Nhật


Đề xuất