Hội thi: "Bàn tay vàng – Làng gốm Bàu Trúc"

Hội thi do HTX Gốm Chăm Bàu Trúc tổ chức nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo của làng nghề gốm Chăm; quảng bá các sản phẩm gốm Bàu Trúc tới du khách. Hội thi là một trong những chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Nho và Vang – Ninh Thuận năm 2016.
 
 Cụ Trượng Thị Gạch (78 tuổi) và em Lộ Minh Thoan (12 tuổi) giành giải nhất hội thi.

Một sản phẩm gốm của thí sinh tại hội thi. 

 Sản phẩm gốm của thí sinh tại hội thi. 

Trên một chiếc đôn gốm cố định, thí sinh dùng tay nặn, nắn, miết để hoàn thành một sản phẩm gốm trong cuộc thi. 

Một nghệ nhân đang hoàn thành sản phẩm gốm tại cuộc thi. 

Các nghệ nhân thực hiện phần thi của mình

Những đôi tay khéo léo tạo nên các sản phẩm gốm Bàu Trúc

: Quang cảnh hội thi “Bàn tay vàng – Làng gốm Bàu Trúc”. 


 

 

Đề xuất