Hội thảo”An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận nhằm đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về thực trạng, mối quan hệ giữa an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, hội thảo quan tâm đến một số vấn đề quan trọng như sự biến động thảm rừng và nguồn sinh thủy; tác động của các công trình thuỷ điện; nguyên nhân suy giảm nguồn tài nguyên nước ở vùng Tây Nguyên...Trên cơ sở đó, các đại biểu đã có kiến nghị những giải pháp về chính sách, kỹ thuật, ý tưởng phát triển để các tỉnh Tây Nguyên ứng phó với thách thức về nguồn nước trong dài hạn, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 
 

Đề xuất