Hội thảo khoa học về giá trị của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để giới nghiên cứu lý luận và những người làm công tác thực tiễn chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05.
Phó GS - TS Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, tham gia thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
“Đường Kách Mệnh” là tác phẩm tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Tác phẩm có vai trò như kim chỉ nam cho đường lối cách mạng Việt Nam.

“Đường Kách Mệnh” thể hiện thiên tài lý luận cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là kho tàng trí thức lý luận cách mạng Việt Nam.
 
Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, phương pháp cách mệnh giữ vai trò hết sức quan trọng. Để làm được điều đó, phải có tổ chức Đảng Cộng sản vững mạnh: “Đảng có vững mạnh cách mạng mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đặc biệt, vấn đề “tư cách một người cách mệnh” được đặt lên vị trí hàng đầu trong tác phẩm.
Phó GS-TS Trần Thị Gấm, nguyên cán bộ giảng dạy Học viện Chính trị khu vực II, tham gia thảo luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
Theo ông Trần Hoàng Ngân, Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tình hình trên đặt ra cho giới nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình và cách làm hay để nhân rộng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung như: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay; ý nghĩa, giá trị tác phẩm “Đường Kách Mệnh” đối với công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay; giá trị định hướng cho cán bộ, đảng viên tự học tập, tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…/.

Đề xuất