Hội thảo khoa học “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”

Tham luận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các đồng chí lão thành cách mạng, nhà khoa học tại hội thảo đều có nội dung phong phú, khẳng định, làm sáng tỏ thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến của Đại tướng Hoàng Văn Thái đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp của Đại tướng Hoàng Văn Thái trong tổ chức thực tiễn lĩnh vực quân sự, quốc phòng; chỉ đạo công tác tham mưu, xây dựng quân đội; tăng cường sức mạnh quốc phòng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Quảng cảnh hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại tướng Hoàng Văn Thái (tên thật là Hoàng Văn Xiêm), quê làng An Khang, tổng Đại Hoàng (nay là xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1933, đồng chí tham gia phong trào công nhân do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Năm 1938, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1944, đồng chí được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, phụ trách công tác tình báo và tác chiến. Cách mạng Tháng Tám thành công, theo chỉ thị của Hồ Chủ Tịch đồng chí được giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu và được cử giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đề xuất