Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hộ nông dân Đỗ Văn Dũng, thôn Rừng, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế được Hội Nông dân tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi dê thịt, trừ chi phí thu lãi hơn 100 triệu đồng/năm.

Hộ nông dân Lê Văn Cảnh, thôn Cầu Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế được Hội Nông dân tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi thỏ thịt, trừ chi phí thu lãi hơn 500 triệu đồng/năm. 

 Hộ nông dân Lê Văn Cảnh, thôn Cầu Tiến, xã Hương Vỹ, huyện Yên Thế được Hội Nông dân tỉnh chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi thỏ thịt, trừ chi phí thu lãi hơn 500 triệu đồng/năm.

Hộ nông dân Vũ Văn Trường, thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vay vốn phát triển chăn nuôi gà thịt, trừ chi phí thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. 

 Hộ nông dân Nguyễn Văn Trọng, thôn Đề Thám, xã Đồng Tân, huyện Yên Thế được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vay vốn mở rộng diện tích trồng cam, phát huy hiệu quả.

 
Đề xuất