Hội Nông dân Quảng Ngãi hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hộ nông dân Nguyễn Thị Hạnh, thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức được hỗ trợ vay vốn nuôi bò thịt

 Gia đình ông Huỳnh Văn Khanh, thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức sản xuất rau an toàn từ nguồn vốn vay

Nguồn vốn vay giúp một số gia đình phát triển nghề thủ công

 Cơ sở chế biến thủy sản Thanh Mai, thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ được hỗ trợ vay vốn mở rộng cơ sở sản xuất

 ... mỗi năm, cơ sở chế biến thủy sản Thanh Mai đạt doanh thu hơn 3 tỷ đồng

  ... tạo việc làm cho gần 20 lao động

 Hộ nông dân Phạm Thị Diệp, thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức được hỗ trợ vay vốn sản xuất nấm bào ngư
 

Gia đình chị Phùng Thị Lệ Thu, thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức được hỗ trợ vay vốn sản xuất nấm Linh chi

Môt hình nuôi lợn thịt tạo thu nhập ổn định cho gia đình chị Trần Thị Thúy, thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

 
Đề xuất