Hội nghị xúc tiến đầu tư và biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Tây Bắc

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đầu tư phát triển vùng Tây Bắc là nhiệm vụ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhằm khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng; thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, các thành phần kinh tế trong nước và quốc tế đầu tư vào vùng Tây Bắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Ghi nhận sự tham gia, hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ và cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong vùng sẵn sàng lắng nghe ý kiến các đơn vị này để nghiên cứu, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn trên mỗi địa bàn, nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, các nguồn tài trợ. 

Ký biên bản thỏa thuận cam kết hợp tác đầu tư 17 dự án, tổng vốn gần 12 nghìn tỷ đồng vào khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Trong dịp này, lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn tín dụng giữa các ngân hàng với đối tác là nhà đầu tư vào vùng Tây Bắc đã diễn ra, bao gồm 12 dự án với tổng vốn đầu tư 4.700 tỷ đồng. Ban tổ chức cũng lựa chọn 15 dự án để trao giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 9.899 tỷ đồng; ký biên bản thoả thuận cam kết hợp tác đầu tư 17 dự án với tổng số vốn 11.941 tỷ đồng. Nguồn tài chính cam kết này tập trung đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của khu vực như: Thủy điện, khai khoáng, công nghiệp chế biến, vận tải, nông sản. Trong công tác an sinh, xã hội, đã có 29 đơn vị tham gia tài trợ với số tiền 502 tỷ đồng. Đây là kết quả thể hiện hoạt động xúc tiến đầu tư của các địa phương thực sự được đẩy mạnh, đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cúp và hoa biểu dương 59 doanh nghiệp tiêu biểu đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển chung của vùng, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức đã ra mắt Hội đồng Hiệp hội doanh nghiệp vùng Tây Bắc và biểu dương 59 doanh nghiệp tiêu biểu đã và đang đầu tư trên địa bàn và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc./. 


Đề xuất