Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quý Trung- TTXVN

Đây là dịp để hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) gặp gỡ, đối thoại; cung cấp thông tin cho các thành viên về các dự án đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương, tổng kết và vạch ra đường hướng cho các hoạt động giáo dục Pháp ngữ trong khu vực, đồng thời, thảo luận về các chính sách phát triển cũng như củng cố mạng lưới hỗ trợ khu vực và quốc tế. 


Đề xuất