Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhằm thảo luận, hiệp thương lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương; cho ý kiến về công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Hội nghị là một trong những nội dung quan trọng của quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa XIV.
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia dự Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trên cơ sở ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (ngày 16/2/2016), biên bản gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị liên quan đến nội dung: tăng số lượng các dân tộc thiểu số có người được ứng cử đại biểu Quốc hội; tăng tỷ lệ người ngoài Đảng; quan tâm lãnh đạo bảo đảm tỷ lệ nữ; phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần tôn giáo ở các địa phương; giảm đại biểu khối hành pháp; tăng đại biểu Quốc hội đại diện cho lĩnh vực kinh tế.
 
Ngày 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản phúc đáp các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu một số nội dung như: trong số lượng dân tộc các dân tộc thiểu số dự kiến được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có hai dân tộc mới là Brâu và Chứt (là những dân tộc mà một số khóa Quốc hội gần đây không có đại biểu). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phân bổ khoảng 35 đại biểu là người ngoài đảng ở địa phương, đây là con số tối thiểu dự kiến trên cơ sở cân nhắc, tính toán kết hợp với cơ cấu định hướng và cơ cấu hướng dẫn, ngoài ra sẽ có những người ngoài đảng tự ứng cử, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được bổ sung ở các Hội nghị hiệp thương tiếp theo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan và các địa phương trong công tác bầu cử phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ trúng cử không dưới 30%; điều chỉnh một cơ cấu tôn giáo cho phù hợp. Ở địa phương, khối Quân đội, Công an giảm 3 đại biểu so với khóa XIII; điều chỉnh tăng một đại biểu ở khối doanh nghiệp, đồng thời đã phân bổ 4 cơ cấu cho các Hiệp hội trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và sẽ còn có những đại biểu tự ứng cử là doanh nghiệp, nếu trúng cử sẽ làm tăng số lượng đại biểu là doanh nghiệp trong Quốc hội khóa XIV… Như vậy, hầu hết kiến nghị của Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tiếp thu. Từ ngày 24/2 đến ngày 10/3/2016, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội đã tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo trình tự, thủ tục và thời gian bảo đảm quy định.
 
Đến hết ngày 13/3, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn tất việc gửi Biên bản giới thiệu người ứng cử, Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và Biên bản Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của 197 người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của 197 người được giới thiệu ứng cử ở Trung ương đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo đúng quy định. Đối chiếu với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và Nghị quyết 1153/2016/UBTVQH13 ngày 22/2/2016 về việc điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, số người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thiếu một người nên số người trong danh sách là 197 người - ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
 
* 197/198 đại biểu được giới thiệu
 
Báo cáo tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy, tổng số đại biểu của khối cơ quan Trung ương được phân bổ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 198 đại biểu, các cơ quan đã giới thiệu được 197 đại biểu. Cụ thể, các cơ quan Đảng được phân bổ 11 đại biểu, giới thiệu 12 đại biểu; cơ quan Chủ tịch nước và cơ quan Tư pháp được phân bổ 5 đại biểu, giới thiệu 5 đại biểu; cơ quan Quốc hội được phân bổ 114 đại biểu, giới thiệu 113 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ được phân bổ 18 đại biểu, giới thiệu 17 đại biểu; Bộ Quốc phòng được phân bổ 15 đại biểu, giới thiệu 15 đại biểu; Bộ Công an được phân bổ 3 đại biểu, giới thiệu 3 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, giới thiệu 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 31 đại biểu, giới thiệu 31 đại biểu.
 
Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác của 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm từ 97,6% đến 99,3%. Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 197 hồ sơ của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hợp lệ theo quy định. Các đại biểu dự Hội nghị đã thẳng thắn phân tích, đề xuất nhiều ý kiến thiết thực về danh sách thành phần và tiêu chuẩn đại biểu trong Quốc hội khóa mới. Nhiều đại biểu nhận định: Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, do đó cần nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội để phát huy được dân chủ. Cho ý kiến về việc một số đại biểu đề nghị công bố những vị trí nhân sự mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giải thích, tại Đại hội XII và Hội nghị Trung ương 2, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Nhân sự làm công tác ở địa phương hay ở Trung ương, Quốc hội... đều đã được chuẩn bị kỹ nhưng chưa thể công bố vì phải đợi Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tiêu chuẩn nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách càng phải ngặt nghèo hơn. Có những nhân sự được giới thiệu nhưng phải trúng đại biểu Quốc hội mới được giữ vị trí.
 
Kết thúc Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Danh sách sơ bộ 197 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
 
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi biên bản Hội nghị đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong ngày 18/3; gửi danh sách sơ bộ những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh nơi người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú thường xuyên để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện từ 20/3 đến 12/4/2016.
 
Sau khi có văn bản điều chỉnh lần hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và kết quả hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (dự kiến vào ngày 14/4/2016)./.

Đề xuất