Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 39

Đây là hoạt động thường niên của RCA nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược, chính sách và quản lý chung cho chương trình RCA, tổng kết hoạt động, đánh giá tiến độ của các dự án RCA, thông qua các dự án mới đề xuất và xem xét các hoạt động tiếp sau đối với các kết luận và khuyến nghị của Ban dự án.

Ðoàn đại biểu Việt Nam gồm TS. Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), Điều phối viên quốc gia RCA của Việt Nam và TS. Trần Ngọc Toàn, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Viện NLNTVN đã tham dự Hội nghị lần này.
  
Ảnh: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Cuộc họp toàn thể RCA lần thứ 45, xem xét Báo cáo thường niên RCA năm 2016 và tổng kết việc triển khai chương trình RCA trong năm 2016. Trong năm 2016, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động của 15 dự án RCA, trong đó đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Điều phối dự án lần thứ nhất trong khuôn khổ dự án RAS/7/030 tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 6-10/6/2016 và đón tiếp chuyên gia IAEA vào thực hiện dự án RAS/6/077 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ ngày 19-21/12/2016.
 
Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 39 cũng trao đổi việc sắp xếp tổ chức các sự kiện vùng trong năm 2017. Cuộc họp báo cáo thường niên Dự án RAS/6/083 và Hội thảo Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị đã diễn ra tốt đẹp tại Hà Nội từ ngày 20-24/2/2017. Từ 3-7/7/2017, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Cuộc họp đánh giá tiến độ dự án RAS/5/070 tại Hà Nội.
 
Ảnh: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tại Hội nghị, đại diện các quốc gia chủ trì dự án (Lead Country Coordinator) đã trình bày báo cáo tiến độ và kết quả của 13 dự án trong khuôn khổ RCA. Hầu hết các dự án đều có những thành tựu nhất định, góp phần tích cực trong việc phát triển năng lực khoa học và công nghệ hạt nhân, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong các ngành kinh tế - xã hội của các nước thành viên RCA.
 
Hội nghị đặc biệt dành nhiều thời gian để thảo luận và quyết định về Chương trình RCA giai đoạn 2018-2019. Sau khi nghe báo cáo tình hình xây dựng Chương trình RCA giai đoạn 2018-2019, đại diện các quốc gia thành viên đều cơ bản nhất trí với 8 bản thiết kế dự án thuộc các lĩnh vực: An toàn lương thực - thực phẩm; Tăng cường chương trình quản lý ung thư; Đánh giá chất lượng đất, nước; Đánh giá mức độ tổn thương hệ sinh thái ven biển do biến đổi khí hậu; Tăng cường năng lực trong vùng về kiểm tra không phá hủy (NDT); Tăng cường năng lực chẩn đoán các hệ thống công nghiệp bằng kỹ thuật hạt nhân; Tăng cường năng lực quản lý các bệnh không truyền nhiễm bằng Y học hạt nhân và X-quang; Tăng cường dịch vụ y vật lý. Sau khi tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, các nước chủ trì dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các thiết kế dự án để chính thức đi vào hoạt động trong giai đoạn 2018-2019.

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực và các biện pháp để tăng cường nguồn tài chính cho chương trình RCA cũng được bàn thảo tại Hội nghị. Ảnh: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
 
Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng thảo luận và nhất trí biện pháp để tăng cường hợp tác giữa RCA với ASEAN, Diễn đàn phát triển các đảo khu vực Thái Bình Dương (PIDF) và các thỏa thuận hợp tác vùng khác (Hiệp định hợp tác vùng khu vực châu Phi - AFRA, Hiệp định hợp tác vùng các quốc gia Ả Rập ở châu Á - ARASIA và Hiệp định hợp tác vùng khu vực Mỹ La tinh và Caribe - ARCAL). Theo đó, tại các cuộc họp thường niên của RCA, ARASIA, AFRA và ARCAL sẽ có đại diện của các Hiệp định còn lại tham gia để trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương, đa phương và tăng cường năng lực liên vùng dưới sự hỗ trợ của IAEA.
 
Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã đánh giá cao hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ RCA và bày tỏ quyết tâm sẽ đẩy mạnh các hoạt động, dự án trong nước trên cơ sở sự đồng bộ với các dự án của RCA, tích cực tham gia xây dựng các đề xuất dự án RCA để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ này.
 


Đề xuất