Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước, các đồng chí Đại sứ, Bí thư cấp ủy ở những địa bàn quan trọng, có đông cán bộ, đảng viên đang làm việc, học tập và lao động; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các đồng chí nguyên là L ãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Ngoài nước.
 
Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lê Dân, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, Hội nghị đã thảo luận và thông qua một số nội dung: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ Ngoài nước và nhấn mạnh nhiệm vụ công tác đảng ngoài nước trong những năm tới ngày càng nặng nề, Đảng bộ Ngoài nước cần tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là những mặt chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; thống nhất cao về chủ trương, biện pháp công tác; giáo dục cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và đường lối đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

 


Đề xuất