Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước thành viên về hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, hội nghị cấp Bộ trưởng các nước thành viên tiểu vùng sông Mê Công năm 2015 thực sự là diễn đàn có chất lượng thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin, tình hình, chia sẻ kinh nghiệm và kết quả công tác phòng, chống ma tuý ở mỗi nước; thảo luận thống nhất xây dựng những giải pháp chiến lược trong công tác phòng, chống ma tuý và nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp đa phương cũng như song phương ở tiểu vùng theo tinh thần của Phụ lục sửa đổi lần thứ 2 Thư thỏa thuận hợp tác và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ 9. Việt Nam luôn sát cánh cùng các thành viên về hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công thực hiện nghiêm túc những cam kết và thỏa thuận đã đạt được; nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu chung của khu vực, vì hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và xây dựng một khu vực không có ma tuý .

Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. . Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại hội nghị, đại diện Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc trình bày báo cáo tình hình ma túy khu vực và tiến độ triển khai Kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ 8; thông qua Kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ 9, Dự án hỗ trợ quan hệ đối tác các nước thành viên; Ký kết Bản sửa đổi lần thứ 2 Thỏa thuận hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mê Công…/. 

Đề xuất