Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Dân tộc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trình bày dự thảo Báo cáo, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Trong tháng 4 và tháng 5 với sự chỉ đạo của Đảng bộ cùng sự nỗ lực của các Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, các mặt công tác đều có chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt; các Chi ủy trực thuộc đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp kịp thời, chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, đơn vị, tạo nên sự thống nhất giữa lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy kịp thời ban hành các nghị quyết, thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và Đảng viên thực hiện; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016, Đảng ủy cơ quan sẽ tập trung thực hiện  một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của cấp Ủy Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng Chương trình hành động chung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện kế hoạch công tác, dự toán năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao; chủ động nắm thông tin tình hình thực hiện chính sách dân tộc của địa phương; kiện toàn công tác tổ chức, thành lập Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đảm bảo đúng yêu cầu, đạt hiệu quả...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến  nhằm xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 4, tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ quan đánh giá cao những cố gắng trong công tác xây dựng Đảng của Ủy ban Dân tộc trong tháng 4, tháng 5; triển khai nhiệm vụ đã bám sát với quy chế; nội dung sinh hoạt của các Chi bộ đã từng bước được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu bộ phận thường trực tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm: Báo cáo cần đánh giá sâu về công tác tháng 4, tháng 5 năm 2016; trong tháng 6 cần làm tốt công tác tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần XII, lấy ý kiến của các Chi bộ để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; kiện toàn công tác tổ chức; các Chi bộ cần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của chi bộ mình; triển khai chương trình kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết; xây dựng chương trình hành động, quán triệt thực hiện đến từng Chi bộ; tổ chức tốt công tác sơ kết 6 tháng đầu năm.


Đề xuất