Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đóng góp to lớn vào quá trình dựng nước, giữ nước và ngày nay tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày càng nhiều phụ nữ tài năng, sáng tạo, những tấm gương điển hình, đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, văn hoá - thể thao, xoá đói giảm nghèo... Đặc biệt, phụ nữ Việt Nam còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo cuộc sống, góp phần quan trọng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Những đóng góp thầm lặng mà to lớn của phụ nữ hiện nay tiếp tục tô thắm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". 


Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước; đồng thời trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2015 cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho tập thể Hội viên Phụ nữ Hội sở Ngân hàng Cổ phần Quân đội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách, pháp luật về phụ nữ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang; tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đề xuất