Hội đồng nhân dân tỉnh Long An thông qua nhiều vấn đề quan trọng

HĐND tỉnh Long An nhất trí thông qua 18 nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và tổng mức ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2017 của tỉnh; Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Cụm công nghiệp Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa; Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Công nghiệp Quốc tế Trường Hải, xã Mỹ Thạnh Bắc và xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ; Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa; thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 của Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức; Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Phát Hải, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc; quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Phân bổ biên chế công chức năm 2017 trên địa bàn tỉnh...
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Long An khóa IX. Ảnh: baolongan.vn
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành liên quan sớm có kế hoạch tổ chức cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng quy định, cân đối nguồn lực hợp lý, tích cực huy động thêm các nguồn lực khác ngoài ngân sách để cùng thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, vận động nhân dân cùng tham gia, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Việc tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX được thực hiện theo tinh thần đổi mới, rút ngắn thời gian kỳ họp, tăng cường hoạt động thảo luận, đóng góp ý kiến trước ở các tổ đại biểu HĐND./.

Đề xuất