Hội đồng Dân tộc đẩy mạnh phối hợp, thực hiện tốt công tác dân tộc

 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo các đơn vị phối hợp chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.
 Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bức ảnh Bác Hồ cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến cho biết, trong 3 năm (2016 – 2018), Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt, trong năm 2018, Hội đồng Dân tộc đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội xây dựng, thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi theo sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian qua, các đơn vị cũng phối hợp trong kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số, gắn với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Dưới sự chủ trì của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh vùng dân tộc thiểu số, miền núi đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý thức cảnh giác của đồng bào trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Các cơ quan đã phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ và phát huy vai trò của người có uy tín trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đều rất nỗ lực hướng về cơ sở, hướng tới mục tiêu chung là góp phần thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, giữ vững sự ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới, bảo vệ hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác.
 
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý: Hiện nay, cuộc sống của đồng bào vùng cao, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chất lượng giáo dục, chất lượng chăm sóc sức khỏe có những mặt bất cập. Việc ổn định dân tái định cư gắn với việc bảo vệ rừng, giữ nguồn sinh thủy có những diễn biến phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, bốn cơ quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham mưu, xây dựng luật, nghị quyết trình Quốc hội, xây dựng pháp lệnh, nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù, cần quan tâm đến các lĩnh vực đặc thù.

Các đơn vị phối hợp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 để giữ vững an ninh trật tự địa bàn miền núi, dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an toàn biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, Hội đồng Dân tộc, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội Đề án tổng thể về chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc – miền núi; với chức năng do Hiến định, Hội đồng Dân tộc giám sát, yêu cầu giải trình và chuẩn bị thẩm tra trình Quốc hội Đề án này. Đây là nội dung rất quan trọng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 để Quốc hội thực hiện quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình hướng về cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, phát huy tất cả các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng tập hợp lực lượng chống phá cách mạng, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, các cơ quan tăng cường công tác sơ kết, tổng kết những chuyên đề, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, an ninh trong vùng dân tộc và miền núi, công tác biên giới, ngăn chặn có hiệu quả việc buôn lậu qua biên giới, di cư qua biên giới, việc đưa lao động bất hợp pháp qua biên giới.
Phan Phương

Đề xuất