Học sinh trung học phổ thông ở Lào Cai được nghỉ thứ Bảy từ tháng 10/2019

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, trước khi thực hiện thí điểm cho học sinh nghỉ ngày thứ Bảy, ngành Giáo dục Lào Cai đã tổ chức hai cuộc hội thảo để thảo luận, phân tích những ưu điểm, nhược điểm, lấy ý kiến giáo viên và phụ huynh học sinh. Qua xin ý kiến, việc cho học sinh Trung học Phổ thông học chính khóa 5 ngày một tuần đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cơ sở giáo dục và cũng đáp ứng nhu cầu của xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Đặc biệt, đối với nhiều địa bàn vùng cao của tỉnh Lào Cai, việc được nghỉ thêm một ngày trong tuần giúp học sinh có thêm thời gian giúp đỡ gia đình và giáo viên có thêm thời gian về thăm nhà.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, ngành Giáo dục Lào Cai chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các trường để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Ngành yêu cầu các trường trên địa bàn bố trí, cân đối giáo viên, cân đối các môn học, hoạt động giáo dục hợp lý trên cơ sở thực hiện tốt nguồn lực của đơn vị, đảm bảo không quá tải đối với học sinh; không được thu tiền để tổ chức dạy học theo kế hoạch giáo dục nhà trường; đảm bảo thời lượng quy định cho họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường, các tổ chức trong nhà trường. Ngành Giáo dục cũng yêu cầu các trường tổ chức giảng dạy linh hoạt, khoa học không gây xáo trộn lớn; đảm bảo thời lượng thực hiện nhiệm vụ nhà trường như phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Sau thời gian ngắn thực hiện thí điểm cho học sinh THPT nghỉ ngày thứ Bảy, ngành Giáo dục Lào Cai cũng đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất một số trường trên địa bàn thành phố Lào Cai. Qua kiểm tra, bước đầu đã kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo một số trường tích cực đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động dạy học để tạo hứng thú cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao giữa các tiết học, ca học giảm căng thẳng, tạo sự thoải mái cho học sinh; sắp xếp thời khóa biểu chính khóa trong các ngày học hai buổi, xen kẽ các môn không gây quá tải, căng thẳng cho học sinh; không tổ chức học chính khóa và dạy thêm vào cùng một buổi. Thực tế qua kiểm tra cũng cho thấy, giáo viên một số môn như Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ phải làm việc với cường độ cao hơn. Một số trường vẫn sắp xếp một số ngày trong tuần học sinh học 9 tiết/ngày, gây mệt mỏi cho các em. Việc sắp xếp lịch hoạt động giáo dục vào buổi chiều của nhà trường và sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh trong việc quản lý học sinh ngày nghỉ thứ Bảy còn gặp một số khó khăn.

Hồng Ninh
 

Đề xuất